Tel : 04-916 1926 Fax : 04-917 4508 /04-916 2367 info.ilpjitra@jtm.gov.my

PIAGAM PELANGGAN

Komponen Teras

Membangun dan menjalankan program latihan kemahiran bersesuaian dengan keperluan negara dan perkembangan teknologi dan mengeluarkan tenaga mahir yang kompeten, berkualiti dan berhemah tinggi.

Piagam Pelanggan Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) adalah:

  1. Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula;
  2. Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut;
  3. Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;
  4. Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan
  5. Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP JITRA Sehingga  21 Ogos 2023

Bil
Piagam Pelanggan
Bahagian
Sesi 1/2023
Bilangan Diproses dan Selesai
Sesi 2/2023
Bilangan Diproses dan Selesai
Peratus Pencapaian
1
Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula
BPPL
75
75
177
177
100%
Sesi 1/2023
Bilangan Diproses dan Selesai
Sesi 2/2023
Bilangan Diproses dan Selesai
Peratus Pencapaian
2
Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut
BKKL 60 60 0 0 100%
Bilangan Diterima
Bilangan Diproses dan Selesai
Peratus Pencapaian
3 Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula BKKL 51 51 100%
4 Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus; dan BKKL 1301 1301 100%
5 Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga. Pentadbiran 0 0 100%
Skip to content